Beton jak ho neznáte
BETON-
ACE
,
Historie    naší    firmy    se    píše    od    roku    2003.    Firma    s názvem    Geoland-divisions    se    od    začátku    dynamicky rozvíjela.       Své       původní       zaměření       na       výstavbu komerčních    a    rezidenčních    bazénů    a    vodních    atrakcí jsme   brzy   rozšířili   o   stavby   a   rekonstrukce   domů.V   době jsme se začali setkávat    s   prvními   požadavky   na   dekorativní   betony,      mořený beton   a   spray   deck,    který   jsme   používali   jako   krásnou   a účelnou dekoraci kolem bazénu a vodních atrakcí. Požadavky    našich    klientů    byly    velmi    vysoké,    což    nás vedlo     k     rozšiřování     nabídky     zejména     o     podlahy     v rodinných    sídlech,    firemních    prostorách,    ordinacích    i bytech.     Mořený     beton     dokázal     během     několika     dní změnit     objekty     k     nepoznání.     Firmy     též     využívaly možnost   vkomponovat   do   podlah   svá   loga,   což   je   velmi atraktivní prvek. Soukromí    klienti    dávali    přednost    mořenému    betonu    s následným     řezáním,     jež     vytváří     na     podlaze     tvary dlažby, ornametů či dřeva. Na    příjezdové    cesty,    plochy    okolo    domů    či    garáží    se používal    spray    dack,    který    je    velmi    pevný,    udrží    si barvu,   je   protiskuzový,   odolný   vůči   chemikáliím   a   nabízí prakticky neomezenou škálu barev a tvarů. Postupně   jsme   vytvořili   na   vše   vlastní   receptury,   které se     velmi     osvědčily.     Dodaly     povrchům     pevnost     a zvýraznily barvy. V   roce   2013   jsme   firmu   přesídlili   do   České   republiky   a od   roku   2015   Vám   toto   vše   nabízíme   pod   novou   značkou BETON-ACE Decorative Solution s.r.o sp zn C 72127 vedená u Krajského soudu v Ostravě Jsme      první   firmou   tohoto   druhu   na   českém   trhu,   která pracuje     s     vlastními,     vyzkoušenými     a     prověřenými recepturami.
 NA ZAČÁTKU BYLA FIRMA GEOLAND-DIVISIONS
Beton jak ho neznáte
BETON-
ACE
Historie   naší   firmy   se   píše od     roku     2003.     Firma     s názvem    Geoland-divisions se    od    začátku    dynamicky rozvíjela.       Své       původní zaměření       na       výstavbu komerčních   a   rezidenčních bazénů    a    vodních    atrakcí jsme   brzy   rozšířili   o   stavby a    rekonstrukce    domů.V    době        jsme        se        začali setkávat     s    prvními    požadavky    na dekorativní                 betony,                 mořený      beton      a      spray deck,    který   jsme   používali jako     krásnou     a     účelnou dekoraci    kolem    bazénu    a vodních atrakcí. Požadavky    našich    klientů byly   velmi   vysoké,   což   nás vedlo          k          rozšiřování nabídky           zejména           o podlahy         v         rodinných sídlech,                     firemních prostorách,      ordinacích      i bytech.        Mořený        beton dokázal      během      několika dní       změnit       objekty       k nepoznání.        Firmy        též využívaly                   možnost vkomponovat     do     podlah svá     loga,     což     je     velmi atraktivní prvek. Soukromí      klienti      dávali přednost                mořenému betonu         s         následným řezáním,     jež     vytváří     na podlaze        tvary        dlažby, ornametů či dřeva. Na   příjezdové   cesty,   plochy okolo    domů    či    garáží    se používal   spray   dack,   který je     velmi     pevný,     udrží     si barvu,       je       protiskuzový, odolný   vůči   chemikáliím   a nabízí                       prakticky neomezenou   škálu   barev   a tvarů. Postupně   jsme   vytvořili   na vše   vlastní   receptury,   které se   velmi   osvědčily.   Dodaly povrchům         pevnost         a zvýraznily barvy. V     roce     2013     jsme     firmu přesídlili           do           České republiky    a    od    roku    2015 Vám   toto   vše   nabízíme   pod novou      značkou      BETON- ACE     Decorative     Solution s.r.o sp zn C         72127         vedená         u Krajského soudu v Ostravě Jsme      první   firmou   tohoto druhu      na      českém      trhu, která    pracuje    s    vlastními, vyzkoušenými                       a prověřenými recepturami.
 NA ZAČÁTKU BYLA FIRMA GEOLAND-DIVISIONS